++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 
ประกาศข่าวสาร

:: ++ นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ลงทะเบียน ให้รีบมาลงทะเบียน หรือนักศึกษาคนใดที่ซื้อใบลงทะเบียนแล้วและไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมชำระค่าลงทะเบียนที่การเงินแล้ว

แต่ ยังไม่ไปคีย์ข้อมูลที่สำนักงานบริการวิชาการ ให้รีบไปดำเนินการ ด่วน!++ ::


มิฉะนั้น ท่านจะไม่มีชื่อในตารางเลขที่นั่งสอบและไม่มีสิทธิ์สอบ


สำหรับตารางเลขที่นั่งสอบ
ให้นักศึกษาเข้ามาเช็คก่อนสอบ 2 สัปดาห์


นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าหนังสือ
ให้มาติดต่อการเงินและห้องสมุด ด่วน!


ข้อปฏิบัติในการสอบ

1.  ห้ามแต่งกายในชุดลำรองมาสอบ
 1.1 ห้ามสวมรองเท้าแตะ (รองเท้าที่ไม่มีส้น)
 1.2 ห้ามสวมเสื้อยืด - กางเกงยีนส์
2.  ให้แต่งกายในชุดที่สุภาพ
3.  ห้ามเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที เมื่อเริ่มทำการสอบ
4.  ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 45 นาที

มิฉะนั้นท่านก็จะไม่มีสิทธิ์สอบเหมือนกัน

ตารางสอบมีการแก้ไข
:: ++ :: ++ ::

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000Tel : (043) 246536-8 Fax : (043) 246539
www.cas.ac.th :: info@cas.ac.th :: webmaster@cas.ac.th::chaivat@cas.ac.th และ suwit@cas.ac.th