home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  การแข่งขันเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน
จำนวนผู้เข้าชม 4380 ครั้ง

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง "มุมมองของฉัน เรื่อง การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 และอนาคตของอาเซียน" และทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักิจการนักศึกษา (ตึกเรือนไม้ชั้น 1)


 

    มาขับเครื่องบินกันเถอะ../ 15

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 12

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 115

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 1924

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 176

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย สำนักกิจการนักศึกษา  
วันที่โพส 23/6/2551 15:31:31  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 4380  ครั้ง  
   


จำนวนผู้ตอบ 10ข้อความ 1หน้า
   1    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย