home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จำนวนผู้เข้าชม 2639 ครั้ง

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และเข้าศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สถานที่ทำงาน
1 545520003-0 นายอาคม  ศรีวะโสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2 545520005-2 นางสาวชุติกาญจน์  คมคาย โรงเรียนโสตศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 545520006-3 พระวีระพงษ์  ชำนิงาน วัดโนนสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
4 545520007-4 พระณธพล  โพธิ์ศรี วัดโนนสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
5 545520008-5 นายสัญญา  นุกูล วิทยาลัยการอาชีพพล  ต.โนนข่า อ.พล  จ.ขอนแก่น
6 545520009-6 นางสาวประภาพร  ดีโคตร โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว ต.วังไม้แดง  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
7 545520010-8 นางสุภาพร  นุกูล วิทยาลัยการอาชีพพล  ต.โนนข่า อ.พล  จ.ขอนแก่น
8 545520011-9 นางแสงจันทร์  นารถเหนือ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
9 545520012-0 นายเกษม  อาจเวทย์ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล จ.ขอนแก่น
10 545520013-1 นายยคณิต  ประสิทธิ์นอก โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
11 545520014-2 นายอดิเรก  นารถเหนือ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อ.พล จ.ขอนแก่น
12 545520015-3 พระมหาพัฒนศักดิ์  สมีพวง วัดนิเวศน์วิทยาราม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
13 545520016-4 พระประภากรณ์  วิลุนระหุย วัดนิเวศน์วิทยาราม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
14 545520017-5 นางสาววิลาวรรณ  ชาวดง วิทยาลัยการอาชีพเซกา จ.บึงกาฬ
15 545520018-6 นางสาวฐิยาภา  มุขัวณโณ โรงเรียนเทศบาล ๑  อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
19 545520020-1 นางพรทิพย์  เจษฎาธนบดี โรงเรียนพลประชานุกูล  อ.พล  จ.ขอนแก่น
20 545520021-2 นายพิสณฑ์  ปลัดศรีช่วย ม. 4 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
21 545520022-3 Miss ER  YU วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 545520023-4 นายพิพัฒน์  วิชิต โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา
23 545520024-5 นายพิทยาพล  บุตรวิชา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
24 545520025-6 นางกาญจนา  ศรีผักหอม โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น
25 545520026-7 นางนันทิยา  นนท์อาสา โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม อ.พล จ.ขอนแก่น
26 545520027-8 นางผ่องพรรณ  โทบาง โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น
27 545520028-9 นางกษมา โทณะวณิก โรงเรียนกระแสพัฒนา
28 545520029-0 นางพิรานันท์  สุวรรณคำ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์
29 545520030-6 นางสาวภคอร  ธิกำพร โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์
27   นางสาวกัณยาวีร์  สุดเทวี  


 

    มาขับเครื่องบินกันเถอะ../ 15

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 12

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 119

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 1949

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 177

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย บริหารการศึกษา  
วันที่โพส 8/1/2011 11:47:28 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 2639  ครั้ง  
   


จำนวนผู้ตอบ 2ข้อความ 1หน้า
   1    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย