home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  โครงการหนังสือดีรางวัลซีไรต์ (มีรางวัลแจกมากมาย)
จำนวนผู้เข้าชม 4638 ครั้ง

 

**ประกาศ จาก สำนักหอสมุดกลาง**

โครงการหนังสือดีรางวัลซีไรต์

- เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ทุกวันๆละ 5 คำถาม
- มีรางวัลมากมายแจกให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2552

สถานที่  ณ หน้าลาน สำนักหอสมุด
------------------------------------------------------------------------

** ข้อมูลที่น่าอ่านในการเข้าร่วม **

ประวัตินักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2551

วัชระ
สัจจะสารสิน (นามปากกา) เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นชาวอำเภอควนเนียง .สงขลา

การศึกษา

ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน บ้านควนเนียง มัธยมศึกษาที่โรงเรียน มหาวชิราวุธ .สงขลา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี/โท คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน

เรื่องสั้นเรื่องแรก “ภาพฝัน” ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เมื่อ .. 2538

เรื่องสั้น “ทราย” ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ประจำปี .. 2540

เรื่องสั้น “วาวแสงแห่งศรัทธา” ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี .. 2548

เรื่องสั้น “เรื่องเล่าจากหนองเตย” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี .. 2549

เรื่องสั้น “แก้วสองใบ” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี .. 2550

เรื่องสั้น “ในวันที่วัวชนยังชนอยู่” ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประจำปี .. 2551

รวมเรื่องสั้น “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2551

สำหรับในปี 2551 มีเรื่องสั้นส่งเข้าประกวดจำนวน 76 เล่ม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 9 เล่ม คือ

1. เคหวัตถุ อนุสรณ์ / ติปยานนท์ อนุสรณ์ (เคหวัตถุ) > เคหวัตถุ อนุสรณ์ ติปยานนท์ (สำนักพิมพ์เคหวัตถุ)

2. ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ / ศิริวร แก้วกาญจน์ (ผจญภัยสำนักพิมพ์)

3. เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า / จำลอง ฝั่งชลจิตร (แมวบ้าน)

4. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน (สำนักพิมพ์นาคร)

5. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ตรอมตรม / ภาณุ ตรัยเวช (นานมีบุ๊คส์) > วรรณกรรมตกสระ

6. ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ / เงาจันทร์ (แพรวสำนักพิมพ์)

7. บริษัท ไทยไม่จำกัด / สนั่น ชูสกุล (มติชน)

8. ตามหาชั่วชีวิต / เสารี เอี่ยมลออ (เสาวรี) (สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น)

9. หมู่บ้านแอโรบิก / ทัศนา

รายชื่อและผลงานของนักเขียนไทยรางวัลซีไรต์ ..2522-2551

---------------

- คำพูน บุญทวี จากนวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน (2522)

- เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จากบทร้อยกรองเรื่อง เพียงความเคลื่อนไหว (2523)

- อัศศิริ ธรรมโชติ จากเรื่องสั้นเรื่อง ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง (2524)

- ชาติ กอบจิตติ จากนวนิยายเรื่อง คำพิพากษา (2525)

- คมทวน คันธนู จากบทร้อยกรองเรื่อง นาฎกรรมบนลานกว้าง (2526)

- วาณิช จรุงกิจอนันต์ จากเรื่องสั้นเรื่อง ซอยเดียวกัน (2527)

- กฤษณา อโศกสิน จากนวนิยายเรื่อง ปูนปิดทอง (2528)

- อังคาร กัลยาณพงศ์ จากบทร้อยกรองเรื่อง ปณิธานกวี (2529)

- ไพฑูรย์ ธัญญา จากเรื่องสั้นเรื่อง ก่อกองทราย (2530)

- นิคม รายยวา จากนวนิยายเรื่อง ตลิ่งสุงซุงหนัก (2531)

- จิระนันท์ พิตรปรีชา จากบทร้อยกรองเรื่อง ใบไม้ที่หายไป (2532)

- อัญชลี วิวัฒนชัย จากเรื่องสั้นเรื่อง อัญมณีแห่งชีวิต (2533)

- มาลา คำจันทร์ จากนวนิยายเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม-นิราศพระธาตุอินทร์แขวน (2534)

- ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ จากบทร้อยกรองเรื่อง มือนั้นสีขาว (2535)

- ศิลา โคมฉาย จากเรื่องสั้นเรื่อง ครอบครัวกลางถนน (2536)

- ชาติ กอบจิตติ จากนวนิยายเรื่อง เวลา (2537)

- ไพวรินทร์ ขาวงาม จากบทร้อยกรองเรื่อง ม้าก้านกล้วย (2538)

- กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ จากเรื่องสั้นเรื่อง แผ่นดินอื่น (2539)

- วินทร์ เลียววาริณ จากนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน (2540)

- แรคำ ประโดยคำ จากบทร้อยกรองเรื่อง ในเวลา (2541)

- วินทร์ เลียววาริณ จากเรื่องสั้นเรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (2542)

- วิมล ไทรนิ่มนวล จากนวนิยายเรื่อง อมตะ (2543)

- โชคชัย บัณฑิต จากบทร้อยกรองเรื่อง บ้านเก่า (2544)

- ปราบดา หยุ่น จากเรื่องสั้นเรื่อง ความน่าจะเป็น (2545)

- เดือนวาด พิมวนา จากนวนิยายเรื่อง ช่างสำราญ (2546)

- เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ จากบทร้อยกรองเรื่อง แม่น้ำรำลึก (2547)

- บินหลา สันกาลาคีรี จากเรื่องสั้น เรื่อง เจ้าหงิญ (2548)

- งามพรรณ เวชชาชีวะ จากนวนิยายเรื่อง ความสุขของกะทิ (2549)

- มนตรี ศรียงค์ จากกวีนิพนธ์เรื่อง โลกในดวงตาข้าพเจ้า (2550)

- วัชระ สัจจะสารสิน จากเรื่องสั้นเรื่อง เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (2551)

---------------------
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 1

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 103

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 1802

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 164

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สาข../ 394

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย samai  
วันที่โพส 14/1/2552 12:31:11  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 4638  ครั้ง  
   

 

 

โพสโดย น้อง
    2554ไม่มีเหรอค่ะ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 6/11/2011 1:24:46 PM


 

 

โพสโดย น้องบิว
    ชอบมากค่ะน่ารักดี
ขอบคุณค่ะ

bew_love25140@hotmail.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 9/7/2010 9:46:33 PM


 

 

โพสโดย น้องบิว
    ชอบมากค่ะน่ารักดี

bew_love25140@hotmail.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 9/7/2010 9:44:48 PM


 

 

โพสโดย นภา
    อยากได้หนังสือของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จากบทร้อยกรองเรื่อง เพียงความเคลื่อนไหว
ที่มีทั้งบทร้อยกรองที่เป็นภาษาไทยและภาษอังกฤษในเล่มเดียวกัน ไม่ทราบว่าที่ไหนพอจะมีให้มั่งค่ะ พอดีว่าเคยมีแล้วแต่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน ก็เลยเสียดายมากๆๆ
ขอความกรุณาชวยตอบด้วย ขอบคุณมาก

gitarna@hotmail.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 11/3/2552 19:09:02


 

 

โพสโดย เด็กนิติฯ
    เป็นโครงการที่ดีมากครับอาจารย์แต่น่าจะมีวันเสาร์-อาทิตย์สำหรับภาคสมทบด้วยก็ดีนะครับ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 20/1/2552 9:31:23จำนวนผู้ตอบ 5ข้อความ 1หน้า 1    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย