เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครเรียน

 
 

 
    

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 4418

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 3515

กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 3969

หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560....ผู้ตอบ š1/อ่าน™ 4108

เซ็นแบบยืนยัน 2/2558....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 5260

ประกาศเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 1/2558....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 5594

ทั้งหมด22ข้อความ

  I 1 I I 2 I I 3 I I 4 I

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1.ด้านการสมัคร   087-4922696,  081-7086556, หรือ 043-246536-8  Email : parnsiri@cas.ac.th

2.ด้านทุนการศึกษา    087-4256665, 061-7709224  Email : sirinat@cas.ac.th

3.ด้านวิชาการ/การเทียบโอนหน่วยกิต   089-9412332,  083-0118757  Email : sangsom@cas.ac.th

4.ด้านการเงิน/บัญชี   099-6166598,  080-4803359 Email : suwan@cas.ac.th

 


FACEBOOK วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย :  https://web.facebook.com/casonline
FACEBOOK คณะบริหารธุรกิจ : https://web.facebook.com/casbusiadmin
FACEBOOK คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : https://web.facebook.com/itsci

 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักอธิการบดี  (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์)

ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ https://www.facebook.com/chaivat1