ԷºѳԵ

  ͺѧѺԷºѳԵ Ҵ ûСѹسҾ .. 2548 ͡ҵ 34(23) ú. ʶҺѹش֡͡ .. 2546   Ҫ 860


ҡ  ด้านประกันคุณภาพ         //     ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2548 ออกความในมาตรา 34(23) แห่ง พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546


download  ͺѧѺԷºѳԵ Ҵ ûСѹسҾ .. 2548 ͡ҵ 34(23) ú. ʶҺѹش֡͡ .. 2546
 

    СªͼԷѺͺѴ

    xxx

    ԷԹ֡ ШҤ¹ 1 /2563

    СȼҹäѴ֡͡ Ң

    ԷºѳԵ ͺػó​

 

Ѫ ѡ  
ѹ 2/23/2019 1:37:42 PM  
www.  
purimpart@cas.ac.th  
Ҫ 860    
 

ӹǹͺ 0ͤ -1˹  

 
 

 

         

 


 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต