วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศด่วนจากง ประกาศด่วนจากงานการเงิน   ผู้เข้าชม 4486 ครั้ง


จาก           //     เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธ”เนˆเธงเธ™เธˆเธฒเธเธ‡

ประกาศด่วน จากงานการเงิน


      ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้มาติดต่อรับเงินส่วนเกินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 (รายใหม่ชำระเงินสดล่วงหน้า) ได้ตั้งแต่วันที่  31 ตุลาคม  2554 ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน  2554  นี้เท่านั้น เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น.


1.  ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา         จำนวน   1      ฉบับ


2.  ให้นักศึกษาพาผู้ปกครองมาด้วย ( มารดาและบิดา)  


 


 ติดต่อรับเงินได้ที่ ห้อง 1202 (ห้องการเงิน ชั้น 2 )
531110050-7นายกิติพันธ์  อินทนาม
531140012-7นางสาววิภาพร  ทองรักษ์
531610012-0นายธนายุทธ  แก้วใส
531610033-9นางสาวประภาพร  สีเลา
533210050-4นางสาววลินดา  ปักกังพลัง
521110052-8นางสาวประทุมพร  สุวรรณสาร
521110061-8นางสาววิชาวรรณ  คำป้อง
521110080-5นางสาวนุจรีย์  ค่อมสิงห์
521110087-2นายก้องหล้า  ชมชื่น
521120076-0นายะงชัย  จากพิมาย
521130026-9นางสาวผ่องศรี  สังคำพัน
521130045-0นางสาวณัฐธิดา  บุญนนท์
521310040-3นางสาวปิยวดี  แน่นอุดร
524120021-6นายอาทิตย์  ปะอันทัง
524120023-8นายชัยมงคล  ชำนาญเวช
531610045-8นางสาวอนุสรา  กุลแสน
531610049-2นายประทีป  อินทชัย
531410045-2นางสาวศิริพร  อุรพนม
531610015-3นายจิรวัฒน์  ศรีเทพ 

    โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำ

    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผ

    กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์

    กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562

     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ

 

โพสโดย งานการเงิน  
วันที่โพส 10/31/2011 11:28:58 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 4486  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต