วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
home e-learning e-mail video photos contact us
www.cas.ac.th
คณะนิติศาสตร์         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539   "ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย"  วันนี้ ---> 
   เมนูหลัก (คณะนิติศาสตร์)

+

แนะนำคณะ
+ หลักสูตร
+ ทำเนียบบุคลากร
+ ประกันคุณภาพ
+ รายงานการประชุม
+ อบรม/สัมมนา

ทำเนียบศิษย์เก่ามีผลงานด้านวิชาชีพ

 

 

 

ชื่อ - สกุล :นายเอกราช บรรจูน (โป้ง)  
นักศึกษารหัส :46 (บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑)
อาชีพ :ทำงาน ณ ศาลแขวงขอนแก่น
ผลงาน :นิติกรบริษัทขอนคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น
นิติกรประจำศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
สอบผ่านภาคทฤษฎีตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม3
สอบผ่านรับราชการ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ยศสิบตรี)

 

 

 

ชื่อ - สกุล :นายอานนท์ คำจันทร์ดี (บี)  
นักศึกษารหัส :46 (บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑)
อาชีพ :ทำงาน ณ ศาลจังหวัดเลย
ผลงาน :นิติกรประจำสำนักงานศาลจังหวัดเลย
สอบผ่านภาคทฤษฎีตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม3

 

 

 

ชื่อ - สกุล :นายอนุสรา ฤทธิ์ตา (นุ๊กนิ๊ก)  
นักศึกษารหัส :46 (บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑)
อาชีพ :ทำงานที่สนง.ทนายความ/กำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
ผลงาน :นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑
สอบผ่านกลุ่มวิชากฎหมายอาญา สมัยที่60
สอบผ่านกลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สมัยที่60 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพทนายความ รุ่น 31

 

 

 

ชื่อ - สกุล :นายชัยภัทร เบ้าโนนทอง (หนึ่ง)  
นักศึกษารหัส :46 (บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๒)
อาชีพ :ประกอบอาชีพอิสระและกำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
ผลงาน :สอบผ่านรับราชการ ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ยศสิบตรี)

 

 

 

ชื่อ - สกุล :นายอนุพงษ์ สินทร (อ๊อฟ)  
นักศึกษารหัส :46 (บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑)
อาชีพ :ประกอบอาชีพอิสระและกำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต
ผลงาน :สอบผ่านภาคทฤษฎีสภาทนายความ รุ่น 31จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด : 19 คน
ณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 4 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า
1   2   3   4  

179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539 webmaster : suwit@cas.ac.th