วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderคณะผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอขอบคุณ"มาดามแป้ง"
ตอบ /อ่าน 34

สนามฟุตบอลบัณฑิตเอเซียเราเต็มไปด้วยน้องๆ ที่มีความฝันและรักใ
ตอบ /อ่าน 51

บอสขอนแก่นชี้"ทามะซัง"เป็นมากกว่าโค้ช
ตอบ /อ่าน 44
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการรับตรง รอบที่ 2รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ตอบ 1/อ่าน 10664

ชมบอลได้บุญ การแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

ตอบ 1/อ่าน 1390

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ตอบ /อ่าน 2569

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิง

คลิกดูภาพใหญ่

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แส


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 42

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3.. / เข้าชม 43

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59.. / เข้าชม 106

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.. / เข้าชม 80

รุ่นพี่พบรุ่นน้อง.. 1/ เข้าชม 155

Wacoal Sports ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมศิลปป้องกันตัว "อรรถยุทธ์".. / เข้าชม 107

รับเพิ่มจำนวนทุนเรียนฟรี!! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่3.. / เข้าชม 159

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คลิกดูภาพใหญ่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัล

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ


ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4.. / เข้าชม 67

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค.. / เข้าชม 193

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2.. / เข้าชม 166

โครงการส่งกำลังใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะนิติศาสตร.. / เข้าชม 203

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับนักศึกษากฎหมาย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยคณ.. / เข้าชม 169

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟขอนแก่น โดยคณะนิติศาสตร์ เมื่.. / เข้าชม 241

โครงการศึกษาดูงาน ณ กรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่นโดยคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26.. / เข้าชม 331

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... / เข้าชม 234

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 35

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... / เข้าชม 1026

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ... / เข้าชม 1115

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าสึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... / เข้าชม 2546

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ... / เข้าชม 742

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3396

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิกดูภาพใหญ่

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ส

คลิกดูภาพใหญ่

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑ


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีก... / เข้าชม 334
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1)... / เข้าชม 595
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ... / เข้าชม 449
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่1... / เข้าชม 135
รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1... / เข้าชม 634
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู... / เข้าชม 818

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

  กีฬาเด่นและด้านภาษา
สโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น
สโมสรฟุตบอลหญิง ว.บัณฑิตเอเซีย
ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน ว.บัณพิตเอเซีย
นักกีฬาบาสเกตบอล ว.บัณฑิตเอเซีย
นักกีฬาตะกร้อ ว.บัณฑิตเอเซีย
ศูนย์อรมรมคอมพิวเตอร์ Adoc
บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
e-Learning
   
 

 

 
    ครูเดิมที่แสนดี
ข้อมูลสารสนเทศ

สำรวจความพึงพอใจสารสนเทศ
สมาคมศิษย์เก่า
กิจกรรม 5 ส


วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

โรงเรียนกระแสพัฒนา

โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์

   


วิทยาลัยบัณฑิคเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 โทร.043-246536-8 แฟกช์ 043-246539
          www.cas.ac.th email::  chaivat@cas.ac.th