วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

20173291357011.jpg

Demo 1 - Menucool Image Slider
Newly Pocket Book of 'Madam Pang" Version1/2017
ตอบ /อ่าน 53

ทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร
ตอบ /อ่าน 103

ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2
ตอบ /อ่าน 190

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผู้บริหาร และคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท ไปเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย

ตอบ /อ่าน 119

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิต

ตอบ /อ่าน 320

48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียร

ตอบ 1/อ่าน 870

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรี

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึ

คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน


ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรีเพิ่ม.. / เข้าชม 49

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 3).. / เข้าชม 170

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 291

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 273

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 327

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 239

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 393

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่

คลิกดูภาพใหญ่

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU.. / เข้าชม 49

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์.. / เข้าชม 51

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2.. / เข้าชม 141

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น.. / เข้าชม 129

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560.. / เข้าชม 301

ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559.. / เข้าชม 202

โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”.. / เข้าชม 278

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 256

201711521071e.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลื

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ


คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... 1/ เข้าชม 1647

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560... / เข้าชม 1573

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 1829

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... 1/ เข้าชม 624

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 4180

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ... 1/ เข้าชม 4060

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558... 1/ เข้าชม 819

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ปร

คลิกดูภาพใหญ่

รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดม

คลิกดูภาพใหญ่

ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันกา


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ... / เข้าชม 5
รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ... / เข้าชม 5
ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันตก ... / เข้าชม 5
ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้... / เข้าชม 13
โครงการบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 ... / เข้าชม 37
รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ... / เข้าชม 176
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ... / เข้าชม 104

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศน

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตร

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัต


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559... / เข้าชม 163

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 186

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ... / เข้าชม 114

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 1103

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 841

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2886

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 1233

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต