วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderคณะผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอขอบคุณ"มาดามแป้ง"
ตอบ 1/อ่าน 81

สนามฟุตบอลบัณฑิตเอเซียเราเต็มไปด้วยน้องๆ ที่มีความฝันและรักใ
ตอบ 1/อ่าน 101

บอสขอนแก่นชี้"ทามะซัง"เป็นมากกว่าโค้ช
ตอบ /อ่าน 72
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการรับตรง รอบที่ 2รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ตอบ 1/อ่าน 10878

ชมบอลได้บุญ การแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

ตอบ 1/อ่าน 1425

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ตอบ /อ่าน 2614

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิง

คลิกดูภาพใหญ่

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แส


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 106

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3.. / เข้าชม 76

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59.. 1/ เข้าชม 141

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.. 1/ เข้าชม 122

รุ่นพี่พบรุ่นน้อง.. 1/ เข้าชม 198

Wacoal Sports ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมศิลปป้องกันตัว "อรรถยุทธ์".. / เข้าชม 135

รับเพิ่มจำนวนทุนเรียนฟรี!! เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รอบที่3.. / เข้าชม 191

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึก

คลิกดูภาพใหญ่

ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4


โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน.. / เข้าชม 46

โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและกา.. 1/ เข้าชม 72

ศาลจำลองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4.. 1/ เข้าชม 113

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค.. 1/ เข้าชม 238

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2.. 1/ เข้าชม 193

โครงการส่งกำลังใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอาณาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะนิติศาสตร.. / เข้าชม 231

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสมัครงานสำหรับนักศึกษากฎหมาย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยคณ.. 1/ เข้าชม 207

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 437

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 99

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 1158

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ... 1/ เข้าชม 1201

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าสึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 2669

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ... 1/ เข้าชม 816

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3452

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คลิกดูภาพใหญ่

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ส

คลิกดูภาพใหญ่

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑ


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีก... 1/ เข้าชม 439
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 181
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1)... 1/ เข้าชม 668
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ... 1/ เข้าชม 489
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่1... / เข้าชม 178
รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1... / เข้าชม 678
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู... 1/ เข้าชม 848

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต