皆 の 日本語

 
 
 หน้าหลัก           เว็บบอร์ด    ติดต่อสอบถาม      
 

วิธีการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

   ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษรอยู่ 3 ชนิด คือ
         1. ฮิรากานะ - ตัวอักษรที่ใช้เขียนแสดงคําต่างๆในภาษาญี่ปุ่น
         2. คาตาคานะ - ตัวอักษรที่ใช้แสดงคําที่มาจากต่างประเทศ
         3. คันจิ - ตัวอักษรที่ยืมมาจากภาษาจีน
   นอกจากนี้ยังมีการเขียนที่เรียกว่า เขียนแบบโรมันจิ คือการแสดงเสียงของภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาอังกฤษ

วิธีเลือกตัวอักษร

1. เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา(รูป 1) แล้วกดซ้าย จะมีลิสต์ของภาษาที่สามารถเขียนได้ออกมา ดังรูป 2

รูป 1

 

รูป 2

2. เมื่อเลือกภาษาญี่ปุ่น ปุ่มภาษาจะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่น(JP) ดังรูป 3

รูป 3

3. เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่ตัวอักษร "A" กดปุ่มซ้ายแล้วเลือกตัวอักษรที่เราต้องการเขียนดังรูป 4

รูป 4

        ในกรณีที่ต้องการเขียนฮิรากานะเลือก Hiragana ตัว A จะเปลี่ยนเป็น ดังรูป 5

รูป 5


        ในกรณีที่ต้องการเขียนคาตาคานะเลือก Full-width Katakana ตัว A จะเปลี่ยนเป็น ดังรูป 6

รูป 6

        ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษ(โรมันจิ) เหมือนเดิมเลือก Direct Input


                                                                                  
วิธีการพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น
การพิมพ์นั้น เราจะพิมพ์ตามเสียงอ่านของตัวอักษร ฝึกกันมากๆน่ะครับเพื่อความเคยชิน เช่น                                                          

あ → a   い →  i  う → u え → e お → o
 → ka  き → ki   く → ku    け → ke  こ → ko
さ → sa      → shi   す →   su せ →se   そ → so
た → ta     →   chi    つ →  tsu    て →te  と → to
な → na   →  ni    ぬ →  nu  ね →ne  の → no
は → ha ひ →hi ふ →  fu  へ →he   ほ → ho
ま → ma  み →mi →  mu    め →me  も → mo
や → ya    ゆ →  yu   よ →yo
ら → ra り →ri る →  ru  れ →re ろ →ro
わ →   wa       を →wo
ん → n+n        


** และในกรณี ที่จะพิมพ์ตัว んนั้น ให้พิมพ์ตัวอักษร N 2 ครั้ง
** และในกรณี ที่จะพิมพ์ตัว
づ → du
ぢ → di
ตรงนี้ ถ้าเราท่องและจำเสียงอ่านของตัวหนังสือในภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งหมดละก็ การพิมพ์ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ในกรณี ที่เป็นเสียงควบกล้ำ เช่น
しゅ → syu
しゅう → syuu
しょ → syo
しょう → syou
しゃ → sya
กรณี นี้ ให้เอาเสียงอ่านของมันบวกกับ เสียงที่เราจะผันให้เป็นเสียงควบกล้ำ เช่น
ถ้าเป็นเสียง วรรค き(ki)ก็เอาเสียง k บวกกับ เสียง ที่จะผันตามไป เช่น
きゅ → kyu (….+yu)
きゅう → kyuu (….+yuu)
きょ → kyo (….+yo)
きょう → kyou (….+you)
きゃ → kya (…+ya)
*** …. คือ เสียงที่จะบวกเข้าไป หลัง + คือเสียงสระควบกล้ำ
การพิมพ์เสียงควบกล้ำ สามารถ พิมพ์ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ
เปลี่ยน เสียง Y เป็นเสียง H เฉพาะกรณี ของเสียง S คือ し และเสียง CH คือ ち
ที่พิมพ์ได้ทุกเสียง ตามด้านล่าง ส่วนเสียงอื่นอาจพิมพ์ได้เฉพาะบางสระควบกล้ำเท่านั้น
しゅ → shu
しゅう → shuu
しょ → sho
しょう → shou
しゃ → sha
ちゅ → chu
ちゅう → chuu
ちょ → cho
ちょう → chou
ちゃ → cha
ในกรณี เสียง っเล็ก ควบกล้ำอยู่ให้ พิมพ์ เสียงเบิ้ลให้ตรงกับเสียงอยู่ด้านหน้าของมัน เช่น
むっつ → muttsu
やっつ → yattsu
ろっかげつ → rokkagetsu
しゅっせき → syusseki
しょっかん → syokkann
กรณีที่จะทำตัวหนังสือ HIRAKANA ที่เราพิมพ์เข้าไปนั้น ให้เป็น KANJI
ก็คือ หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้ว ละก็ ให้กดปุ่ม SPACE BAR ที่อยู่ด้านล่าง มันก็จะเปลี่ยนให้เราอัติโนมัติเลยครับ หลังจากนั้น เราก็ต้องมานั่งเลือกความหมายของ KANJI ตัวที่เราจะใช้ให้ถูกต้องอีกทีหนึ่งครับ
เขียนมาตั้งนาน ใครไม่เข้าใจ หรือ เห็นว่า ยังขาดตกบกพร่องยังไง บอกได้นะครับ
ถ้าใคร อ่านแล้ว ทำความเข้าใจพอได้ ก็ลองเล่นเกมส์ OCHIBA เกมส์ฝึกพิมพ์ดีด ที่อยู่ด้านล่างของเว็บได้เลยนะครับ

วิธีพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นบน Micirosoft Word

1. เปิด Microsoft Word และเลือกตัวอักษรฮิรากานะดังขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ข้างบน

2. พิมพ์แบบวิธีการเขียนโรมันจิ เช่น ถ้าต้องการพิมพ์คําว่า "ฉัน" ให้พิมพ์คําว่า watashi
    ในกรณีที่ตัวอักษรยังเป็นการพิมพ์แบบ Direct Input ภาษาอังกฤษที่พิมพ์ไปจะออกมาอย่างนั้น ดังรูป 7

รูป 7

      แต่ถ้าเลือก Hiragana อักษรที่ออกมาจะเป็นตัวฮิรากานะดังรูป 8

รูป 8

3. ในกรณีที่ต้องการพิมพ์เป็นฮิรากานะ กดปุ่ม Enter ได้เลย แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นคันจิ ให้กด space bar กดครั้งแรกตัวอักษรฮิรากานะจะเปลี่ยนเป็นคันจิทันที(ส่วนมาก) แต่ถ้าคินจิที่ออกมาเป็นคันจิที่ไม่ถูกต้องให้กด space bar อีกครั้งจะมีลิสต์ของคันจิที่มีเสียงอ่านของคําๆนั้นออกมาให้เลือกดังรูป 9

รูป 9

5. กด space bar เลือกคันจิที่ต้องการ ถ้าโอเคกดปุ่ม Enter

6. ทําเช่นเดียวกันกับคําอื่นๆ

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 043338460  โทรสาร  043 338463