みんな の にほんご 1

........................................................................................................................................................

หน้าหลัก      เว็บบอร์ด      ติดต่อสอบถาม
........................................................................................................................................................

กิจกรรมบทเรียน

บทที่ 4

      คำศัพท์
      บทสนทนา
      ฝึกการแต่งประโยค
      แบบฝึกหัดท้ายบท
     
เว็บบอร์ด
   
 ติดต่อสอบถาม

        1. いま –-ふんです

     การบอกเวลาทำได้โดยการวางลักษณะนามเกี่ยวกับเวลา คือ (โมง นาฬิกา) ふん (นาที)ไว้ข้างหลังตัวเลข จะอ่านเป็น ふん เมื่อมีตัวเลข 2,5,7,9 อยู่ข้างหน้า และจะอ่าน ぷん เมื่อตัวเลข 1,3,4,6,8,10 อยู่ข้างหน้า เมื่อตัวเลข 1,6,8,10 อยู่หน้าคำ ぷん จะอ่านดังนี้ いっろっ はっ じゅっ [じっ]

     การถามลักษณะนามที่มีตัวเลขอยู่ด้วย ให้ใส่คำว่า なん ข้างหน้าลักษณะนามนั้นและเมื่อเวลาใช้ なん-หรือ なん-ぷん

        (1) いま なん- ですか。                         ตอนนี้กี่โมง

                 ...7- 10 –ぷんです。                          ...7 โมง 10 นาที

     (หมายเหตุ) ในบทที่ 1 เรียนเรื่องเกี่ยวกับ แสดงการเป็นหัวข้อเรื่องของประโยค สำหรับ ข้อ2 ข้างล่างนี้ ใช้กับสถานที่แสดงการเป็นหัวข้อเรื่องของประโยค

        (2) ニュ-ヨ-クは  いま なんじ ですか。ที่นิวยอร์กขณะนี้กี่โมง

                  ...ごぜん4-じです。                        ...ตี 4

     2. คำกริยารูป ます

    1) คำกริยา ますทำหน้าที่เป็นภาคแสดง

    2) ます เป็นภาษาสุภาพที่ผู้พูดพูดกับผู้ฟัง

           (3) わたしは まいにち べんきょうします。 ผม/ดิฉันเรียนหนังสือทุกวัน

     3. คำกริยา ます / คำกริยา ません / คำกริยา ました/ คำกริยา ませんでした

    1) ます เป็นหางคำกริยาที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือ การกระทำที่ทำเป็นประจำ หรือ ข้อเท็จจริง กรณีเป็นรูปปฏิเสธ หรือ แสดงกาลเวลาในอดีตกาลหางคำจะเปลี่ยนไปดังนี้

 

 

ไม่เป็นอดีตกาล ( อนาคต,ปัจจุบัน )

อดีตกาล

บอกเล่า

( おき) ます

( おき )  ました

ปฏิเสธ

( おき ) ません

( おき )  ませんでした

 

 

 

       (4) まいあさ 6-じに おきます。          ทุกเช้าตื่นนอน 6 โมง

           (5) あした 6-じに おきます。            พรุ่งนี้จะตื่นนอน 6 โมง

           (6) けさ 6-じに おきました。          เมื่อเช้าตื่นนอน 6 โมง

    2) การทำประโยคที่คำกริยาเป็นภาคแสดงให้เป็นประโยคคำถาม ทำได้โดยเติม เข้าข้างหลังท้ายประโยคเช่นเดียวกับ          ประโยคที่คำนามเป็นภาคแสดง

      การตอบคำถามคือ พูดซ้ำคำกริยาที่มีในประโยคคำถาม จะไม่สามารถตอบด้วย そうですหรือ そう     じゃ ありません ได้

           (7) きのう べんきよう-しましたか。    เมื่อวานนี้เรียนหนังสือหรือปล่า

                ...はい べんきょう-しました。       ...เรียนครับ/ค่ะ

                ...いいえ べんきょうしませんでした。         ...เปล่า ไม่ได้เรียนครับ/ค่ะ

        (8)  まいあさ なん-じに おきますか。   ทุกเช้าตื่นนอนกี่โมง

                 ...6 –じに おきます。                    ...ตื่นนอน 6 โมง

       4. คำนาม (เวลา) คำกริยา

     การแสดงจุดเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นให้เติมคำช่วย ไว้ข้างหลังคำนามที่แสดงเวลา และรวมถึงประโยคที่การกระทำจบในเวลาชั่วครูด้วย

     ใช้กับประโยคคำนามเกี่ยวกับเวลาที่มีตัวเลขแสดง หากไม่มีตัวเลขแสดงจะไม่ใช้ แต่สำหรับวันจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

            (9) 6 –じに おきます。                           ตื่นนอน 6 โมง

          (10) 7-がつ すつかに にほんへ きました。

            มาญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม

          (11) にちようび [] ならへ いきました。  จะไปนาระวันอาทิตย์

          (12) きのう べんきょうしました。                เรียนหนังสือเมื่อวาน

         5. คำนาม1 から คำนาม2  まで

    1)  から ใช้บอกจุดเริ่มต้นของเวลา และ สถานที่ まで ใช้บอกจุดจบของเวลา และ สถานที่

          (13) 9- から 5- まで はたらきまし。 ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

          (14) おおさか から とうきょう まで 3 –じかん かかります。

            จากโอซาก้าถึงโตเกียวใช้เวลา 3 ชั่วโมง

     2) ไม่จำเป็นต้องใช้ から และ まで ด้วยกันเสมอไป

       (15) 9- から はたらきます。                         ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้า

      3) เลือกใช้ です หลังคำ ~ から~までหรือ  ~ から ~まで แบบใดก็ได้เพื่อจบประโยค

           (16) ぎんこうは  9-じから  3-じまでです。  ธนาคารเปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 โมงเย็น

           (17) ひるやすみは   12-じからです。        พักกลางวันตั้งแต่เวลา 12 โมง (เที่ยง)

       6. คำนาม1 คำนาม2

       ประโยคที่มีคำนามเรียงตามกัน จะใช้ เชื่อมระหว่างคำนามนั้น ๆ

           (18) ぎんこう の  やすみは -ようび と にちようびです。

                   ธนาคารหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์

      7. ประโยค

     ใช้ ต่อท้ายประโยค แสดงความรู้สึกต่อเรื่องของผู้พูดว่า มีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกัน หรือหวังที่จะได้รับการยืนยัน หรือยินยอมจากผู้พูด สำหรับความหมายหลังนี้ จะทำหน้าที่ยืนยันในเรื่องที่พูด

          (19) まいにち 10-じごろ まで べんきょうします。

            ...たいへんですね。

            ฉันเรียนหนังสือถึงประมาณสี่ทุ่มทุกวัน

                  ...เหนื่อยแย่เลยนะ

           (20) やまださんの でんわばんごうは  871 6813 です

             ...871 6813 ですね。

             หมายเลขโทรศัพท์ของคุณยามาดะคือ 871-6813

                    ...871-6813 ใช่ไหมครับ/คะ

                                                    

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 043338460  โทรสาร  043 338463