ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

หน้าหลัก         เว็บบอร์ด         ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก
 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 
 
หน้าหลัก
   
  รู้จักกับภาษาญี่ปุ่น
   
  ตัวอักษรฮิระงานะ
    
 
ตัวอักษรคะตะคะนะ
      ตัวอักษรคันจิ
   
  คำศัพท์เบื้องต้น
   
  หลักไวยากรณ์เบื้องต้น
   
  แบบทดสอบหลังเรียน

   
  เว็บบอร์ด
   
  ติดต่อสอบถาม
 

   
 
      ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนี้จะอธิบายถึงการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ รู้จักกับตัวอักษรแต่ละชนิดของภาษาญี่ปุ่น เช่น ตัวอักษร ฮิระงะนะ คะตะคะนะ  คันจิ ฯลฯ นอกจากเรียนรู้ถึงตัวอักษรแล้ว ยังมีวิธีการอ่านตัวอักษรแต่ละชนิดอีกด้วย ซึ่งเราจะได้ศึกษากันอย่างเต็มที่ ภายในเว็บไซต์บทเรียนบนเครือข่ายนี้ นอกจากนี้ยังมีหลักไวยากรณ์เบื้องต้นให้ศึกษาอีกด้วย เช่น การใช้ตัวช่วย 5 ตัว  และยังมีคำศัพท์อีกจำนวนหนึ่งให้เราท่องจำกัน และหลังจากที่เราได้เรียนกันแล้ว เรายังมีกิจกรรมหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้หลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้มา และแถมด้วยปริศนาอักษรไขว้ การต่อคำศัพท์ และหลังจากที่เราได้เรียนเบื้องต้นแล้วยังมีภาษาญี่ปุ่น 1 และ 2 ให้เราได้เรียนรู้อีกต่อ เราก็จะได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารและเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น เรามาเริ่มเรียนกันเลยครับ
 

ตัวอย่าง

 
 

  

 

 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 043338460  โทรสาร  043 338463