วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้   

ผู้เข้าชม 324 ครั้ง


ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่อยู่บนอุปกรณ์พกพา ระบบปฏิบัติการ android

 

 
ในรูปแบบ Mobile Web Application ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ
เพื่อบริการสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับคณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาอาทิ เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา
ตรวจสอบตารางสอบ ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยฯข้อมูลหลักสูตรการศึกษา    และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นบนมือถือ

และ 

 

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

  

  ผลงานที่ผ่านมา
1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน 2561 
2 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair 2562
3 ได้รับรางวัลอันดับ 3 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม2562

 

 
สถาบันพี่เลี้ยงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2561 และมีอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน โดย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง
2.อาจารย์สิริกุล แพร่ศรีสกุล
3.อาจารย์อุดม นวล


 

application ปี 2563 สำเร็จและดาวน์โหลดได้แล้ว
ขอขอบคุณ ผู้พัฒนาแอบ CAS U-School Mentoring2563
และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง
อาจารย์กวิสรา นิลมงคล
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
อาจารย์สุวิทย์ ขุนอยู่
อาจารย์พิชานนท์  สว่างโรจน์
 
และผู้ให้คำปรึกษาดำเนินโครงการตลอดมา 
ผอ.ปานศิริ  ธรรมศิรินิเวศ
 
 
 
 
 
รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นต้น  โดยผู้ใช้สามารถใช้ IT Account ในการเข้าสู่ระบบ
และ เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่กำหนดให้สะดวกยิ่งขึ้นและในอนาคตอันใกล้นี้ จะพัฒนาให้มีความสะดวก
และทันสมัยยิ่งๆ ขึ้นไป
 
 
 

 

 
¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è     

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภา

    พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลก

    เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล

    จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 6/5/2020 2:25:05 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 324  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต