วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)   

ผู้เข้าชม 32 ครั้ง


ข่าวดีและด่วนที่สุด วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)

ชนะเลิศ 3,000 บาท
รองชนะเลิศ 2,000 บาท
อันดับ3 1,000

*อันดับ 1-3 มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่า 50,000-200,000 บาท
สนใจสมัครได้ที่ "โค้ชหน่อย" อัญชลี สุวรรณมาโจ เบอร์โทร. 088-5710970
ภายในไม่เกิน 10 กุมภาพันธ์ และแข่งขัน 21-22 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าสมัครทีมละ 200 บาท
*ด่วนรับจำนวนจำกัด¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

    วันที่ 3 ก.พ 63 ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิก

    ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรช

    รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำ

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 2/4/2020 1:44:02 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 32  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต