วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  งานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560   

ผู้เข้าชม 432 ครั้ง


ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวเปิดงานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ด้านสายวิชาการ ได้แก่ ดร กุหลาบ ปุริสาร และ สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ น.ส. กัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย บรรยายพิเศษ "กุญแจสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในงานราตรีสัมพันธ์เทาทอง ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

พิธีสวมครุย ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักูสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ในงานราตรีสัมพันธ์เทาทอง ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

 

 

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต

    บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจกา

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย

    ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 1/13/2018 4:05:21 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 432  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต