วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศจากงานการเงิน   

ผู้เข้าชม 315 ครั้ง


ประกาศจากงานการเงิน

                ขอให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(รายใหม่)ปีการศึกษา 2559 ที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ ให้มารับเงินส่วนเกินค่าเล่าเรียน(ที่นักศึกษาชำระมาล่วงหน้า)คืน

 ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง วิทยานงลักษณ์ ชั้น2  เวลา 13.30  น.

หมายเหตุ  :  1.  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

                        2.  ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ

                        3.  ให้พาผู้ปกครองมาด้วย  1         ท่าน  ( บิดาหรือมารดา)

                        4.  นักศึกษาต้องมาให้ตรงเวลาตามที่นัดหมาย

 

งานการเงิน

5 สิงหาคม 2560

F  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเงิน / ทุนการศึกษา ที่ห้อง  1202  อาคาร 1  ชั้น  2     

 


 

    ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

    ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริห

    ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้ร

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย งานการเงิน  
วันที่โพส 8/5/2017 10:28:29 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 315  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต