วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการศึกษาดูงานในประเทศ   

ผู้เข้าชม 247 ครั้ง


โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2560 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประ

    รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในห

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลัก

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 5/16/2017 4:23:15 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 247  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต