วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์   

ผู้เข้าชม 176 ครั้ง


ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยชินฮาน ประเทศเกาหลีใต้¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำก

    ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560

    ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหว

    ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 25

    โครงการศึกษาดูงานในประเทศ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 4/17/2017 3:22:01 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 176  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต