วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU   

ผู้เข้าชม 88 ครั้ง


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

ด้านนิติศาสตร์กับเรือนจำกลางขอนแก่น โดยมี นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นผู้ลงนามฝ่ายเรือนจำกลางขอนเเก่น เเละมี รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนฝ่ายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียลงนามความร่วมมือ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
ณ เรือนจำกลางขอนแก่น¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

ณ เรือนจำกลางขอนแก่น

 

ณ เรือนจำกลางขอนแก่น


 

    บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำก

    ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560

    ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหว

    ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 25

    โครงการศึกษาดูงานในประเทศ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ภัทราวดี คลังสิน  
วันที่โพส 4/11/2017 3:10:43 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ pattrawadee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 88  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต