วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศจากงานการเงิน   

ผู้เข้าชม 1589 ครั้ง


ประกาศจากงานการเงิน

  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้  ให้มารับเงินคืนของภาคเรียนที่ 1/2258  ในวันอาทิตย์ ที่ 19  มีนาคม 2560 ณ  ห้องวิทยานงลักษณ์  ชั้น  2  เวลา 9.30 น. 

หมายเหตุ  :   1.  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย

                      2.  ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  คนละ   1   ฉบับ

                       3.  ให้พาผู้ปกครองมาด้วย   1   ท่าน   ( บิดาหรือมารดา )

                       4.  นักศึกษาต้องมาให้ตรงเวลาตามที่นัดหมาย

 

 

งานการเงิน

16 มีนาคม 2560

 


 

    CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววัน

    ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าส

    โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด

    xxx

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย งานการเงิน  
วันที่โพส 3/16/2017 11:42:15 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1589  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต