วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้   

ผู้เข้าชม 223 ครั้ง


โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 เมษายน 2560 

นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย คะ ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è   

 


 

    งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหล

    ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโ

    การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ

    การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 2/28/2017 12:24:36 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 223  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต