วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา   

ผู้เข้าชม 125 ครั้ง


ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศจากงานการเงิน

    สำนักทรัพยากรบุคคลใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน

    ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรีเพิ่ม

    ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแ

    พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย casgradteam  
วันที่โพส 2/21/2017 1:21:53 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 125  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต