วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   

ผู้เข้าชม 4687 ครั้ง


หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
1.ใบสมัครสอบคัดเลือก (กรณีสมัครออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน) 
2.รูปถ่าย  หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2  รูป
3.ใบรายงานผลการศึกษา (GPA) คะแนนการสอบ GAT , PAT (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
*** หมายเหตุ :หากหลักฐานไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์
 


 

    โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำ

    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผ

    กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์

    กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562

     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย Thidaratana  
วันที่โพส 1/15/2017 9:15:23 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ thidaratana@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 4687  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต