วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2   

ผู้เข้าชม 1508 ครั้ง


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : 
1. ให้ผู้มีสิทธิอันดับ 1 – 100 นำบัตรประชาชน เพื่อมาแสดงตนในการรายงานตัว – มอบตัวลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา1/2559และให้นำเงินมาชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 35,000 บาท  ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.                  ณ ห้องประชุมวิทยา – นงลักษณ์ และเข้าปฐมนิเทศเวลา 13.00 น.

 

 

2. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อผู้ติดสำรอง ตามลำดับต่อไป

 

 


 

    12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอ

    ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดค

    ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน"

    ขยายเวลารับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเพิ่ม ป

    เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
วันที่โพส 8/31/2016 4:29:54 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1508  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต