วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจาย์แสงโสม อมรรัตนพงษ์   

ผู้เข้าชม 1528 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับ อาจาย์แสงโสม  อมรรัตนพงษ์
ที่ได้รับราววัลชนะเลิศการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 (อาจารย์)
 
ภาคบรรยาย กลุ่มวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน
"ประชุมวิชาการและนำเสอนผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
วันที่ 11- 12 กันยายน 2557
 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
เอกสารหลักฐานประกอบ 


 

    โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำ

    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผ

    กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์

    กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562

     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 11/11/2015 1:53:11 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 1528  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต