วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

ผู้เข้าชม 3256 ครั้ง


ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ประจำปีการศึกษา 2558

 

ภาคเรียนที่ 1/2558

10-16ส.ค. 58       พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน                     

17ส.ค. 58            วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2558                                 

31ส.ค. 58            วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา                    

31ส.ค. 58            วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

1ก.ย.-30ก.ย. 58               รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ      

1ก.ย. - 29พ.ย. 58       เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                                              

16ก.ย. 58            วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558                                             

10 -18ต.ค. 58      สอบกลางภาคเรียน                          

12 -20ธ.ค. 58      สอบปลายภาคเรียน                         

21ธ.ค. 58            วันปิดภาคเรียนที่ 1/2558                                   

                               

ภาคเรียนที่ 2/2558

4-8ม.ค. 59           พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน  

11ม.ค. 59            วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2558                                 

25ม.ค. 59            วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา                    

25ม.ค. 59            วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

26ม.ค.-24ก.พ. 58        รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ                          

26ม.ค. -30เม.ย. 59      เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                                              

10ก.พ. 59           วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558                                             

5 -13มี.ค. 59        สอบกลางภาคเรียน                          

7 -15พ.ค. 59       สอบปลายภาคเรียน                         

16พ.ค. 59           วันปิดภาคเรียนที่ 2/2558                                   

                                               

ภาคเรียน ฤดูร้อน/2558                            

30พ.ค. 59           วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2558                                 

10มิ.ย. 59            วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา                    

10มิ.ย. 59            วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

11มิ.ย.-30มิ.ย. 59รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ     

11มิ.ย.-20ก.ค. 59เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                                           

19มิ.ย. 59            วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558                                                             

29 -31ก.ค. 59      สอบปลายภาคเรียน                         

1ส.ค. 59              วันปิดภาคเรียนที่ 3/2558    

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อ.พงศกร ทวันเวช

 


 

    CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววัน

    ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าส

    โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด

    xxx

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 6/5/2015 12:54:45 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 3256  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต