วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ผู้เข้าชม 5521 ครั้ง


เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
" ภัยพิบัติกับการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์และการผนึกกำลังความร่วมมือ "
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ - วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

เรื่อง " สถานการณ์ภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ "
โดย ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

เรื่อง " กรณีตัวอย่างสถานการณ์ภัยพิบัติ แนวทางในการเฝ้าระวังและการผนึกกำลังความร่วมมือ”
โดย ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

 

* ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมมอบเกียรติบัตร บริการอาหารกลางวัน สำรองทีนั่งได้ที่ 081-7086556,083-1457411
Email: Parnsiri@cas.ac.th,Laksamon@cas.ac.th¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ปฏิทินการศึกษา2562

    งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2n

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร

    รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา

    คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย  
วันที่โพส 2/13/2015 4:26:58 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 5521  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต