วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ตะกร้อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทั้งชายและหญิงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกีฬามหาวิทยาลัย   

ผู้เข้าชม 1546 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อทั้งประเภทชายและประเภทหญิง ที่สามารถคัดผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 15-24 มกราคม 2558 

ในประเภทหญิงสามารถเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ทั้งประเภททีมคู่  และ ประเภททีมเดี่ยว

ในประเภททีมชายสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในประเภททีมเดี่ยว



¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è



¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึก

    ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    ประกาศโครงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ

    ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปี

    ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย samai  
วันที่โพส 11/17/2014 12:09:45 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ samai@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1546  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
   



 

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต