วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557   

ผู้เข้าชม 3742 ครั้ง


ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษาขอนำส่งกำหนดการปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ให้กับทุกท่าน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งให้นักศึกษาในสาขาของท่านได้รับทราบ  ดังต่อไปนี้
 
 ภาคเรียนที่  1/2557
7-8 ส.ค. 57                        นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคปกติ)
9-10 ส.ค. 57                      นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคสมทบ)                          
16 ส.ค. 57                         เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคสมทบ)
17 ส.ค.57                           ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 57 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน                                               
18 ส.ค. 57                         เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคปกติ)                                    
18-24 ส.ค.57                    ชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สำหรับนักศึกษาใหม่
25 ส.ค.-30 ก.ย.57            ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
31 ส.ค.57                         วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w                                      
1 ก.ย.-5 ธ.ค. 57                เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                                            
18 ก.ย. 57                         วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557            
4 ต.ค.-12 ต.ค.57               สอบกลางภาค                                                     
6 ธ.ค.-14 ธ.ค.57               สอบปลายภาค                                     
15 ธ.ค. 57                         วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557    ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษาขอนำส่งกำหนดการปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ภาคเช้า เวลา 8.30-12.30 น.
นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ภาคบ่าย เวลา 11.30-15.30 น. 
คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

 

 

และนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ยังไม่มีบัตรสามารถติดต่อทำบัตรใหม่ได้
ณ วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
โดยมีเงือนไขและเอกสารต่อไปนี้

 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประ่ชาชน  1 ชุด
     2. สำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เท่านั้น   1 ชุด
     3. ภาพถ่ายชุดนักเรียนนักศึกษา 2  นิ้ว   1 รูป 
     4. รับเอกสาร "Auto  Ipac" จากจุดลงทะเบียน " 1 ชุด
     5. ยืนเอกสารส่ง ณ หน้าร้านสวัสดิการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

     6. แต่งการชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย พร้อม ถ่ายรูปที่วิทยาลัยฯ
 
 
7-8 ส.ค. 57                        นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคปกติ)
 
9-10 ส.ค. 57                      นักศึกษาพบที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน (ภาคสมทบ)    
                     
16 ส.ค. 57                         เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคสมทบ)
 
17 ส.ค.57                          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 57 พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน    
                                          
18 ส.ค. 57                         เปิดภาคเรียน 1/2557 (ภาคปกติ)            
                       
18-24 ส.ค.57                    ชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สำหรับนักศึกษาใหม่
 
25 ส.ค.-30 ก.ย.57             ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยเสียค่าปรับ
 
31 ส.ค.57                         วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ w          
                           
1 ก.ย.-5 ธ.ค. 57                เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W            
                                
18 ก.ย. 57                        วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557        
   
4 ต.ค.-12 ต.ค.57              สอบกลางภาค                
                                    
6 ธ.ค.-14 ธ.ค.57               สอบปลายภาค    
                                
15 ธ.ค. 57                        วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ปาริชาติ ภู่ประเสริฐ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววัน

    ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าส

    โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด

    xxx

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 7/29/2014 9:22:08 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 3742  ครั้ง  
 
 

 

โพสโดย a
    วันที่ 16 เปิดภาคเรียนภาคสมทบ แต่ไม่ทราบตารางเลยคะ เพราะปฏิทินที่ให้มาเป็นของ Summer 2
ไม่ทราบว่าจะเช็คตารางเรียนได้จากไหนค่ะ
หรือต้องรอวันที่เปิดภาคเรียนก่อนคะ>

itsarapron58@gmail.com   เว็บไซต์ - วันที่โพส 8/8/2014 8:08:59 AMจำนวนผู้ตอบ 1ข้อความ 1หน้า 1    

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต