วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ทุนการศึกษา “โครงการพี่ชวนน้อง 57”   

ผู้เข้าชม 6479 ครั้ง


 

ทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง 57”  มูลค่า 1,000 บาท  (ต่อการแนะนำน้อง รหัส 57 : 1 ท่าน)

 

ข้อตกลงการรับสิทธิทุนการศึกษาของ“พี่ (นักศึกษาปัจจุบัน)

 

1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเท่านั้น  และเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

2. ผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำ/ชักชวน  น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ประจำปีการศึกษา 2557   (ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท ซี พี ออลล์   จำกัด (มหาชน) และ ผู้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ )

 

3. ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000  บาท ต่อการแนะนำ/ชักชวนน้องหรือคนใกล้ชิดเป็นนักศึกษาใหม่รหัส  57  จำนวน  1 ท่าน  (สามารถแนะนำได้มากกว่า 1 ท่าน)  

 

***  นักศึกษาต้องพาน้องใหม่รหัส 57  มาสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น !!! ***

 

 

>>>  การมอบทุนการศึกษามูลค่า  1,000  บาท    มอบสิทธิทุนการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้

 

-  เมื่อผู้ถูกแนะนำ (นักศึกษาใหม่ รหัส 57)ได้ส่งมอบเอกสารประกอบการเข้าศึกษาครบถ้วน ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบ   ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

- เมื่อผู้แนะนำ (พี่/นักศึกษาปัจจุบัน)ดำเนินการลงทะเบียนภาค 1/2557 และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

 

สิ่งที่   “น้อง (นักศึกษาใหม่ รหัส 57) ”  จะได้รับ

 

สิทธิในการรับทุนพัฒนาการศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

*** ทุนพัฒนาการศึกษา  มูลค่า  8,000 บาท  สำหรับผู้สมัครและขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาการรับทุนฯ ที่กำหนด ***

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปานศิริ  081-7086556 , อาจารย์ลักษมณ  083-1457411

คุณอรวรรณ  084-8205834 , คุณเจนจิรา  087-4922696¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต

    บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจกา

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย

    ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย นางสาวเจนจิรา กัลยารัตน์  
วันที่โพส 3/11/2014 11:03:49 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ ่Jenjira@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 6479  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต