วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเข้ารับเกียรติบัตร และเสนอชืื่อครูเดิมที่แสนดี ประจำปี พ.ศ.2557   

ผู้เข้าชม 5944 ครั้ง


ด้วยสำนักอธิการบดี กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูเดิมที่แสนดี นักศึกษาปัจจุบันผู้มีผลการเรียนดี ภายใต้โครงการ "ครูเดิมที่แสนดี ประจำปี พ.ศ.2557"  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.   

 
จึงใคร่ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันในคณะหรือสาขาของท่าน ผู้มีผลการเรียนดีในระดับ 3.00 ขึ้นไป (ภาค 1/56)  เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะ "นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี" ในวันดังกล่าว และเสนอชื่อครูเดิมที่แสนดีจากสถาบันเดิม 1 ท่าน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็น "ครูเดิมที่แสนดี" ตามขั้นตอนดังนี้
 
1. รับแบบฟอร์มเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วม และเสนอชื่อได้ที่ อาจารย์ประจำสาขา หรือห้องสำนักงานบริหาร  (งานประชาสัมพันธ์จะนำส่งท่านพร้อมรายชื่อในช่วงบ่ายวันนี้)
 
2. เสนอชื่อครูเดิมที่แสนดี ที่นักศึกษามีความรักความผูกพัน  (เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ส่งจดหมายเรียนเชิญคุณครู และส่งจดมายขออนุญาตให้คุณครูเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร)
 
โดยอาจารย์ประจำสาขาหรือนักศึกษา สามารถส่งแบบฟอร์มดังกล่าวกลับมายังงานประชาสัมพันธ์ (อ.ปานศิริ  คุณเจนจิรา  หรือ คุณอรวรรณ)ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (เพื่อจะได้ "ทยอย"นำส่งจดหมายเรียนเชิญคุณครูไปยังโรงเรียนนั้น ๆ) หรือหากมีเพิ่มเติม ส่งเพิ่มได้ภายในไม่เกินวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 เป็นอย่างช้า
 
 
หมายเหตุ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ "แสดงออก" ถึงการระลึกถึงพระคุณที่สาม เนื่องในโอกาสวันครูของทุกปี (16 มกราคม) ตามอัตลักษณ์ เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

2. เพื่อ "เทิดพระคุณครูจากสถาบันเดิม" ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์ 
3. เพื่อ "แสดงความชื่นชมนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี"   นักศึกษาปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจ สามารถนำเกียรติบัตรเก็บไว้เป็น Profile ของตนเอง
4. เพื่อถือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบัน¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนั

    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสต

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึ

    ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA

    ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย samai  
วันที่โพส 12/24/2013 11:41:04 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ samai@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 5944  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต