วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ดร.กระแส เข้าเฝ้า กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน   

ผู้เข้าชม 6366 ครั้ง


.¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

เมื่อ 12 พย 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยท่านนายกสภา

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่ เกซา นัมเกว วังชุก

(กษัตริย์พระองค์ที่ 5). แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

เพื่อทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

และได้รับพระราชทานเลี้ยงน้ำชาจากสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเมื่อ 13 พย. 2556

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

 


 

    โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำ

    การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผ

    กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์

    กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562

     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 11/16/2013 6:07:50 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 6366  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต