วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ติดต่อขอรับเอกสารแบบคำขอกู้กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2/2556   

ผู้เข้าชม 6787 ครั้ง


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี2/2556
ให้นักศึกษากองทุน กยศ.และกรอ. ทั้งรายใหม่รายเก่าขอให้นักศึกษามาติดต่อขอรับแบบฟร์อมคำขอกู้ต่อสัญญากองทุนประจำปีการศึกษา2/2556 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 ห้อง 1202 หรือสามารถดาวโหลดไฟล์เอกสารเองตามที่แนบมานี้ค่ะ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยน ถึง 31 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น


เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบคำขอมีดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 1 ฉบับ
4.ใบแสดงผลการศึกษา (ปีล่าสุด) จำนวน 1 ฉบับ

*************************************************************************
หมายเหตุ

1. เอกสารทุกฉบับให้เช็นสำเนาถูกต้องมาด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
2.ก่อนส่งเอกสารกรุณาตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
3. ให้นักศึกษารักษาสิทธิ์ของท่านเองโดยการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด                                                                                        

4.นักศึกษาสาสารถดาวโหลดไฟล์เอกสารเองได้ ตามที่ทางงานทุนการศึกษาแนบบไฟล์มาให้ค่ะ


ด้วยความปราถณาดีจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/ขอบคุณค่ะ
ประกาศณ วันที่ 6 กันยายน255แบบคำขอกู้กยศ.และ กรอ.   

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

 


 

    ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนั

    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสต

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึ

    ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA

    ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะ

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย patcharin  
วันที่โพส 9/7/2013 5:03:56 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 6787  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต