วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 17   

ผู้เข้าชม 7978 ครั้ง


 

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม  2555  เวลา 08.00 –17.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ –วิทยากร

หัวข้อในการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. ชื่อ-สกุล  พร้อมรูปถ่ายของนักศึกษาที่ฝึกงานสถานประกอบการนั้น

2. ชื่อสถานประกอบการและที่อยู่ของสถานประกอบการ

3.  ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ / ชื่อผู้ควบคุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมรูปถ่าย

4.  แผนภูมิบุคลากรในสถานประกอบการ

5.  รูปการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ไปฝึก

6.  รูปการปฏิบัติงานอื่นๆของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง

7.  กรอบในการนำเสนอ           แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

          1. สำหรับหน่วยงาน

          2. สำหรับนักศึกษา

สำหรับหน่วยงาน

      7.1   เกริ่นนำประวัติและลักษณะงานของสถานประกอบการ

     7.2   ภาวะการเป็นผู้นำของสถานประกอบการ

     7.3 การทำงานเป็นทีมของสถานประการ

 7.4  ความต้องการของสถานประกอบการ (อยากได้คุณลักษณะของนักศึกษาอย่างไร เช่น เน้นทักษะในด้านใด เก่งด้านใด เป็นต้น)   

สำหรับนักศึกษา

          7.5  วิเคราะห์SWOT

          7.6  แนวคิดใหม่ ๆ  ที่นอกเหนือจากเนื้อหาวิชา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนมา

          7.7  ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้

          7.8  ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ   นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้

          1.  แบ่งกลุ่มย่อยตามหน่วยงาน ของสาขาวิชาตนเองโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

                   1.  กลุ่มภาครัฐ + รัฐวิสาหกิจ

                   2.  กลุ่มภาคเอกชน + บริษัท     

                   3.  กลุ่มโรงพยาบาล

                   4.  กลุ่มด้านการบริการ (โรงแรม, สถาบันการศึกษา) 

          2.  เลือกนำเสนอกลุ่มละ 1 หน่วยงาน (ที่มีความโดดเด่น)

          3.  การนำเสนอกลุ่มละ 10-15 นาที

          4.  นักศึกษาแต่งกายสูทวิทยาลัย

          5.  นักศึกษาคนใดที่ไม่เข้าสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่าไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 


 

    ปฏิทินการศึกษา2562

    งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2n

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร

    รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา

    คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย คณะบริหารธุรกิจ  
วันที่โพส 8/10/2012 3:27:41 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 7978  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต