วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศเซ็นต์แบบยืนยัน 3/2553   

ผู้เข้าชม 6514 ครั้ง


ประกาศด่วน

ขอให้นักศึกษากองทุนฯที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ที่ยังไม่มาติดต่องานทุนการศึกษาเพื่อเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2553 โปรดมาติดต่องานทุนการศึกษา ห้อง 1202 ด่วน เพื่อเป็นการศึกษาสิทธิ์ขอท่านในการกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2553 และภาคเรียนอื่นต่อไป

                                                                                   ด้วยความปราถนาดีจาก

                                                                                        งานทุนการศึกษา

 


 

    ปฏิทินการศึกษา2562

    งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2n

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร

    รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา

    คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย งานทุนการศึกษา  
วันที่โพส 1/18/2011 9:55:31 AM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ kittiya@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 6514  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต