วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  **ด่วน**นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่องานทะเบียนด่วน   

ผู้เข้าชม 15189 ครั้ง


 

รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

 
         

โปรดยื่นเอกสารการลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2553

กับงานทะเบียนและประมวลผลอีกครั้ง  ภายในวันที่ 15 มิ.ย.53 เพื่อยืนยันการลงทะเบียนจริง

         

ลำดับ

รหัส

ชื่อ-สกุล

คณะ/สาขา

หลักสูตร

1

521310030-6

นาสาวพรรณทิวา  ยิ้มศิริ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

2

521310032-8

นางสาวดาราวรรณ  บุตรชาดา

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

3

521310041-4

นางสาวนวลอนงค์  อรศรี

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

4

521310042-5

นางสาวกันตยา  ขาวงาม

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

5

521310048-1

นางสาวเจนจิรา  มุขธระโกษา

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

6

521310049-2

นางสาวพัชริยา  วรสุทธิพงษ์

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

7

521310050-2

นางสาวสุพัตรา  ชาภูวงศ์

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

8

521310052-4

นายปฐมพงศ์  ค้าเจริญ

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

9

521310053-5

นางสาวกาญจนา  แก้วทองสี

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

10

521310059-1

นายจรรกรพล  บุบผามาลา

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

11

521310076-2

นาสาวณัฎฐ์นรี  เอี๊ยวชัยพร

ภาษาอังกฤษ

4 ปี  ปกติ

 

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภา

    พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลก

    เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล

    จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย งานทะเบียนและประมวล  
วันที่โพส 6/12/2010 10:13:10 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 15189  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต