วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด กำหนดการบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์   

ผู้เข้าชม 11608 ครั้ง


กำหนดการบำเพ็ญกุศล

แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒

เมรุชั่วคราว โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

*********************

วันเสาร์ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒

 

เวลา ๐๗.๐๐ .       ครอบครัวชนะวงศ์ ครอบครัวเกษมสุวรรณ ญาติ บุคลากร สถาบันพร้อมกันที่ศาลาญี่ปุ่น

เวลา ๑๐.๐๐ .      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ .      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๑๓.๓๐ .      พระเทพวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองแวงพระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค    แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ เสร็จแล้วถวายกัณฑ์เทศน์

เวลา  ๑๔.๓๐  .  พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลรวม

                    ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล จำนวน ๗๘  ชุด

                        ทอดผ้ามหาบังสุกุล จำนวน   ชุด

เวลา  ๑๙.๐๐  .  พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

-         ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 

-         เสร็จพิธีเรียนเชิญแขกร่วมรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๙.๐๐  .  พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

-         ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 

-         เสร็จพิธีเรียนเชิญแขกร่วมรับประทานอาหาร

 

วันจันทร์ที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๙.๐๐  .  พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

-         ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 

-         เสร็จพิธีเรียนเชิญแขกร่วมรับประทานอาหาร

 

วันอังคารที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๒

เวลา  ๑๙.๐๐  .  พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

-         ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 

-         เสร็จพิธีเรียนเชิญแขกร่วมรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพแพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

วันพุธ ที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เมรุชั่วคราว โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

********************

เวลา ๐๖.๓๐ .      ครอบครัวชนะวงศ์ ครอบครัวเกษมสุวรรณ ญาติ บุคลากร   สถาบัน

                       พร้อมกันที่ศาลาญี่ปุ่น

เวลา .๐๐ .     พิธีขอขมาและเคารพศพแพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์

เวลา ๐๙.๑๙ .     พิธีเชิญและเคลื่อนศพแพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์ ขึ้นตั้งบนจิตกาธาน                

เวลา ๑๐.๐๐ .      พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ .     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ๑๐ รูป

เวลา ๑๓.๓๐  .     . อ่านประกาศเกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์ (ประวัติโดยย่อ)

         .  อ่านคำไว้อาลัย

เวลา ๑๓.   .   การแสดงรำหน้าไฟ ของนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ  และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

เวลา ๑๔.๓๐   .    พิธีอัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นตั้งบนเมรุ

เวลา ๑๔.๔๕  .   กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา  ๑๕.๐๐  .  เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                       สยามบรมราชกุมารี

เวลา  ๑๖.๐๐น.     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการและเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีประทับพระราชอาสน์

เวลา  ๑๖.๒๐ .    เสด็จขึ้นบนเมรุ  ทอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน ๕  ชุด

(พระภิกษุสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล) ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

เวลา  ๑๖.๒๕ .    เสด็จลงจากเมรุไปยังพลับพลาที่ประทับเพื่อประทับพระราชอาสน์

เวลา  ๑๖.๓๐ .    ญาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พลับพลาที่ประทับ

เวลา  ๑๖.๓๕ .    แขกผู้มีเกียรติ ที่นั่งข้างพลับพลาที่ประทับขึ้นวางดอกไม้จันทน์

เวลา  ๑๖.๔๕ .    พระภิกษุสงฆ์  ขึ้นวางดอกไม้จันทน์

เวลา  ๑๖.๕๐  .    ญาติ ข้าราชกรและประชาชน เตรียมส่งเสด็จ ฯ

เวลา  ๑๗.๒๐  .    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา  ๑๗.๓๐ .    แขกผู้มีเกียรติ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ (ตามลำดับ)

            -    วงปี่พาทย์ บรรเลง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

                            -    การแสดงรำหน้าไฟ    ชุด

เวลา  ๒๐.๐๐  .    พิธีประชุมเพลิง  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

หมายเหตุ   ข้าราชการในพื้นที่ ใส่ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

              ข้าราชการในพระองค์ใส่ชุดสีกากีคอตั้ง

                      ประชาชนใส่ชุดสุภาพสีดำ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๒

เวลา ๐๖.๐๐ .        พิธีเก็บอัฐิ โบราณเรียก “พิธี ๓ หาบ”

     คือ หาบของนุ่ง (สบงจีวร)

         หาบของกิน(คาวหวาน ถวายพระ)

         หาบของใช้ (เตา หม้อ ถ้วยชาม เป็นต้น)

     ญาติพี่น้องช่วยกันหาบเดินเวียนเมรุ ๓ รอบก่อนเก็บอัฐิ เรียกว่า “พิธีเดิน ๓ หาบ”

เวลา ๐๖.๓๐ .      เจ้าภาพทำพิธีการดังต่อไปนี้

-  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิ

-  โปรยดอกมะลิ เหรียญเงินเหรียญทอง ลงบนอัฐิ

-  พรมน้ำหอมลงบนอัฐิ

          -  ทอดผ้าบังสุกุล (วางผ้าบนอัฐิด้านที่สมมติเป็นศีรษะ)พระสงฆ์ชักผ้า

            (บังสุกุล ตาย) แล้วกลับหัวกลับท้ายอัฐิ

-  ทอดผ้าบังสุกุล(ใช้ผ้าผืนเดิม) พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล(บังสุกุลเป็น)

          -  เลือกเก็บอัฐิส่วนที่สำคัญลงในโกศ

                           -  ห่ออัฐิและอังคาร(เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว) ส่วนที่เหลือแล้วบรรจุลงในลุ้งหรือห่อผ้าขาวมัดปาก

-  ยกโกศและลุ้งไปตั้งบนศาลา(ที่พระสงฆ์ ๓ รูป นั่งรออยู่)

                   -  ประเคนปิ่นโต และไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา

                   -  กรวดน้ำ รับพร

                   -  นำโกศอัฐิไปเก็บไว้ที่บ้านหรือนำไปบรรจุต่อไป

เวลา .๓๐ . พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (ทำบุญตักบาตร)

                             ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐  รูป

เวลา .๐๐ .             ญาติ แขกร่วมรับประทานอาหาร

                             เสร็จพิธี



กำหนดการบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์



 


 

    ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิ

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทา

    สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนากา

    จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรี

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย webmaster  
วันที่โพส 17/12/2552 9:39:20  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 11608  ครั้ง  
 
 

 

โพสโดย ครูอานุภาพ บุตรโพธิ์และครอบครั
    ผมอยู่ใกล้ก็เหมือนไกล เพราะไม่ได้ร่วมงานกันบ่อยนัก ผมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่หมอของท่านอธิการ ดร.กษมที่ผมรักผมเพิ่งทราบจากการเปิดเว็บ..ความรักความผูกพันผมกับท่านดร.กษมยังไม่คลายจากกันนะครับ..มีสิ่งใดที่จะให้ผมได้รับใช้ก็ยินดี

krukhakok@hotmail.co.th   เว็บไซต์ วันที่โพส 6/2/2010 9:31:14 PM



จำนวนผู้ตอบ 1ข้อความ 1หน้า 1    

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
   



 

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต