หน้าแรก

 

ประเมินการให้บริการ

 

ผลการประเมิน

 

แจ้งซ่อมคอมฯ

 

รายละเอียดการซ่อม

 

เจ้าหน้าที่บริการ

แจ้งปัญหาการซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ

 

 
  แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
วันที่ : 12/11/2018 11:39:04 AM
ข้าพเจ้า :
ชื่อ : สกุล  e-Mail
เป็น :
คณะ/หน่วยงาน : อาคารชั้น ห้อง,ชื่อห้อง
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง : *ชื่อจะถูกส่งเข้าสู่ระบบและอีเมล์ผู้รับทันที
   
  มีความประสงค์ใช้บริการ
  , ฆ่าไวรัส , ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง Printer (ฝ่ายเทคนิค)

, Wirless Lan (ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่าย)

 

รายละเอียด :
เบอร์โทรศัพท์ ผู้แจ้งซ่อม: (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)